Doch it foar dyn doarp

Dit is de naam van een nieuw programma van Omrop Fryslân. Vijf dagen achterelkaar gedurende een half uur je eigen dorp op de televisie bij Omrop Fryslân. Met filmpjes die je zelf maakt. Voor het meest succesvolle dorp is er een prijs van € 10.000 !! “Dat soe wat wêze!” Wie komt met ideeën?