Doch it foar dyn doarp

Fanôf 7 juni is Reduzum fiif dagen lang op Omrop Fryslân te sjen. Foar it programma ‘Doch it foar dyn doarp’ wurdt der troch doarpsgenoaten fiif dagen, in heal oere lang, televyzje makke. Hawwe jim ideeën? Nim dan kontakt op mei doarpsbelang@reduzum.net.