In mazzelpik

Wat wie der bliid dat d’r juster net sa ’n akelige pop yn ‘e tún stie… Dit lytse jonkje waard in jier âlder. En wizer? Sis it mar. Mei it blêdzjen troch âlde foto-albums komme ek de ferskate oantinkens boppe. In ferhaal opsich mei in nije webside derop ta.