Brekke en bouwe

In oantal huzen oan de Master Gorterstrjitte en Joksewei sil sloopt wurde, w├¬rnei der nijbou plak fine sil. Elk dy’t de plannen besjen wol is 22 maart wolkom by de ynformaasjej├╗n fan Doarpsbelang en Kearnwurkgroep.