Ald papier ophelje

Woansdeitejûn komme se it âld papier opheljen. We moatte der mei ús allen om tinke, om safolle mooglik bakken by elkoar te setten, mei it hantfet nei de dyk. It papier mei net yn de bak stampt wurde, om’t de bak oars net goed lege wurde kin.