ANBO draait Hel van ’63

Freed is yn Raerd de jiergearkomste fan de ANBO. Nei it offisjele gedielte, mei √Ľnder oare in bestjoersferkiezing, sil de film De hel van ’63 toand wurde.