Bylden fan ynbrekkers iepenbier

De plysje siket de daders dy’t yn septimber 2010 ynbrutsen hawwe yn in bedriuw oan de Oerisselsestrjitwei. Op www.dadergezocht.nl kinne jim mear ynformaasje fine oer dizze ynbraak.