Knappe koppen

As it oan Kapsalon Papillot leit, rinne we kommende simmer wer mei in krease en hippe holle troch it doarp. Troch in oantal Redúster modellen binne de nije hiertrends foar de kamera fêstlein troch fotografe Joke de Boer.