Farske kikkertsdril

Mei amer en skepnet binne Ylse en Bernau drok dwaande west mei it sykjen nei kikkertsdril. Oan de ein fan de moarn sieten se ûnder de blauwe drek mar wie de amer fol. Genôch om ek op skoalle in pear kommen mei kikkertsdril del te setten.