Stjerren striele op amateurjûnen

Fantastysk hoe’t de bern fan de TDS op it poadium, it manmachtige publyk twa amateurjûnen lang fermakken mei har optredens! Mei moaie sirkusoptredens, mei Erik Pinksterblom yn de ynsektenwrâld, en mei beppe dy’t de bern skiednis fertelde. Net te ferjitten de rock en roll en sels Omrop Fryslân wie derby.