Kerk schenkt geld aan dorpen

Toen bleek dat de begroting van de kerk een overschot zou vertonen is besloten om geld beschikbaar te stellen voor de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum. Dit geld zal worden ondergebracht in een fonds.