Slagge!!

De flach kin út. De lêste oerkes wachtsjen op de útslach duorje soms wol hiel lang. Hjoed krije de VMBO-ers berjocht oft se slagge binne (of net). Eksamenkandidaten fan de HAVO en VWO moatte noch in nachtsje sliepe foardat se it witte.