Goud wurdich

At se de 10.000 euro nei Reduzum helje of net, docht der net sa ta. Want Reduzum hat al goud yn hannen mei Lieuwe, Piter, Ineke, Herman, Jeroen, Otto, Sjoukje en alle oaren dy’t holpen by Doch it foar dyn doarp. Wat ha se ús in moaie wike besoarge. Omrop Fryslân hat in kompilaasje makke fan de moaiste mominten.