In nij nêst

De ferlege oerdrachtsbelesting makket it net allinnich foar fereale toarteldowkes makliker om yn de takomst yn Reduzum in hûs te keapjen.