Strobke, de musikal

De bern fan groep 7 en 8 binne al wiken drok mei it oefenjen. Freed om 20.30 oere is it safier. Dan kinne jim j√Ľns op it skoalplein sjen nei it iepenloftspul Strobke. Allegear komme. En wolle jim in goed sitplak ha, nim dan in stoel mei.