Abma’s van Abbema-state

Steeds meer dorpen beginnen met een eigen archief. En terecht, want het zou toch zonde zijn dat oude foto’s, familiegeschiedenissen en sterke verhalen verdwijnen? Gelukkig hebben de Trije Doarpen al tientallen jaren een zeer actieve archiefgroep. Inne Osinga uit Balk had een vraag over de Abbemastate.