In jûn fol ferrassingen en geheimen

In soad skreauwjende bern. De 3 J’s dy’t in optreden joegen yn tsjerke en dan ek noch in grandioase film, dêr’t we jim neat oer fertelle meie om’t we dêr foar bestraft wurde kinne. Al mei al wie it justerjûn in ferrassende iepening fan de Redúster merke!