100 jier Stânfries

Takom jier bestiet gymnastykferiening Stânfries 100 jier. Dit moat fansels fierd wurde. Dit en ûnder oare it fuortgean fan juf Elske sil oare wike tongersdei grif bepraat wurde op de jiergearkomste. Allegear hinne dus!