Kerk geeft geld aan dorpen

De kerkenraad stelt jaarlijks een bedrag van € 20.000 beschikbaar voor projecten en activiteiten in de 4 dorpen. Begin september zijn de eerste aanvragen beoordeeld en geholpen aan een financiële ondersteuning. Voor 2011 is nog ruim € 16.500 beschikbaar.
Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen voor 1 december 2011 nog een aanvraag indienen.