In skouderklopke foar dizze wrotters

Smoardrok hawwe se it de lêste tiid. Hurd wurkje foar de baas, se dogge it mei in soad wille. Wat se allegear beleve ûnder it wurk, je kinne der boeken oer fol skriuwe. Soks fertsjinnet in skouderklopke.