Bedrijf in beeld

Wie ben je: Sytse Broersma van Noorderzon Muziekprodukties
Op dit moment bezig met:. Het in m’n studio opnemen van een promotiesingle voor de Bonifatius musical deze zomer in Dokkum en gitaarlessen geven.
Wat is het mooie van je werk: Om op veel verschillende manieren muziek te maken, dat is m’n lust en m’n leven