Kwartsjereis op zoek naar meereizende dames

Wordt het “Kwartjesreiske” in ere hersteld, of is het echt afgelopen?
De commissie wil dit jaar, op 30 mei, weer een reisje organiseren. Wil je dit reisje in ere houden en mee gaan, geef je dan zo snel mogelijk op bij één van de commissieleden, maar voor 1 mei!