Assistentie nodig bij Slachtemarathon

Zoals bekend is de Slachtemarathon op 16 juni. Alle aanliggende dorpen, binnen een straal van 5 km, is een bepaald gedeelte van de Slachte toegewezen. Voor Reduzum is dit het gedeelte vanaf het Raerder bosk tot de Dille bij Easterwierum.
Voor de catering en het regelen van het verkeer is de Slachtecommissie op zoek naar assistentie.