Een kerk vol stenen

De afgelopen weken hebben meester Jan Henstra en ds. Knol samen met de leerlingen uit groep 7 van van de Trije Doarpen Skoalle lessen gegeven rondom het thema ‘steen’. De leerlingen hebben een klein toneelstukje bedacht en uitgewerkt.
Zij zullen dit in de dienst van 22 april laten zien. Iedereen is welkom om dit te zien.