Oprop: keatswanten jeugd

Binne der minsken dy’t lytse berne keatswanten thús hawwe te lizzen, en dizze foarearst net brûke? De treners wolle se graach fan jim liene foar de keatstrainings. Jim krije se dus werom. Graach efkes kontakt opneme mei it keatsbestjoer as mei Hans Brinksma Tel 06-14268929