Kwartsjereiske

Het ‘Kwartsjereiske’ is al jaren een begrip in Reduzum, Friens en Idaerd. Jaarlijks gaat op de eerste woensdag van juni een bus vol vrouwen uit de drie dorpen op stap.
Om korfballers, kaatsers en wie al nog meer tegemoet te komen, is het uitstapje deze keer verzet naar 30 mei.