Welkom aan boord

De ANBO houdt op 22 mei voor leden en niet-leden een bootreis. Vertrek 9.30 vanuit Eernewoude, aankomst 18.00 uur te Eernewoude. De kosten zijn 30 euro, incl. koffie,thee, gebak en een warme maaltijd. Opgave en betalen t/m 12 mei bij Tietsje Rodenburg, Haedstrjitte 1, tel: 601947.
Vervoer zo veel mogelijk zelf regelen