Kaatsers door naar Fries kampioenschap

Onder prachtige weersomstandigheden won woensdag bij de jongens schoolparturen De Twamêster uit Wergea en werd de Trije Doarpen Skoalle tweede. Bij de meisjes pakte de Trije Doarpen Skoalle de krans en werd It Tredde Sté uit Jirnsum tweede.
Deze teams vertegenwoordigen Boarnsterhim op het Fries Kampioenschap Schoolkaatsen op woensdagmiddag 27 juni op Sonnenborgh in Leeuwarden.