Urnemuorre

Tiisdei 12 juni komt der in útstel yn ‘e ried fan Boarnsterhim oangeande de ynrjochting en it behear fan de begraafplakken fan de gemeente. Dêrby sil oanjûn wurde dat der op 5 terreinen romte is foar in urnenmuorre. Ien dêr fan is Reduzum. Stikken kinne je digitaal ynsjen op www.boarnsterhim.nl