Fakânsje middenstân

No’t de bern fakânsje hawwe en de boufak foar de doar stiet, slúte in oantal bedriuwen tydlik har doarren. In oantal minsken moat noch in pear dagen hurd wurkje foar it safier is.