Ynfojûn Vrouwen van Nu

Woansdei 12 septimber is der presentaasje fan it nije programma van de Vrouwen van Nu. Neist ynskriuwen fan kursussen en workshops is der ynformaasje oer de ferskillende yntressegroepen. Kom woansdei allegearre en nim jim buorfrou, freondinne of oare kunde mei.