Regeling funderingsherstel

Provincie Fryslân heeft een financiële regeling voor funderingsherstel getroffen. Deze lening is bedoeld voor eigenaren van woningen met funderingsproblemen door paalrot. Wilt u meer weten over deze regeling?
Op www.fryslan.nl/funderingsherstel staat meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.