Rabobank sponsor Mid Fryslân

Rabobank Heerenveen-Gorredijk is de komende drie jaar sponsor van Korfbalvereniging Mid Fryslân uit Grou en Reduzum. Voor de vereniging biedt de sponsoring mogelijkheden voor verdergaande ontwikkeling.