It geheim fan de fiskers

Al trije jier efter elkoar winne Hindrik de Jager en Taco Velstra de earste priis mei de fiskwedstriid fan Nea Byt. Wat is harren geheim, wêrom de fiske by harren wol bite, en by de oaren net? Lokfoer, prate as miskien wol in soad lok. Wat it ek is, se hawwe yn elts gefal mei syn allen in dei moai fuort west.