Murphy’s kwis

Sneontej├╗n is om 20.00 op’e boppeseal Murphy’s kwis. Wa wint dit jier dizze spannende kenniskwiz, mei fragen oer in ferskaat oantal ├╗nderwerpen.
Ynfo en opjaan kin by Agatha Vermeulen as Jeroen van Dijk, tel 601541