Folleybalsters winne Murphy’s kwis

Doarpsbengels, bedmiegers, Jeroen syn bengels, Jelte en syn wieven en sels Toots Thielemans. Se striden justerj├╗n om de grutte prizen.
Mar de follybalfroulju kinne dizze kear mei de ear strike fan de Murphy’s kwis.