Aanleg fietspad Zwette

Dit najaar is Wetterskip Fryslân begonnen met de verhoging van de kade en aanleg van het fietspad aan de westkant van de Zwette. Deze komt van Mantgum naar Dearsum te lopen. Vanuit Reduzum komt er aan het eind van de Nijlânsdyk een heechhout zodat wij ook gebruik kunnen maken van dit pad.