Sjoch ús doarp 2012

Het jaar 2012 ligt alweer een paar weken achter ons. Piet Elzinga heeft hier weer een mooi jaarboek van gemaakt. Het boek ligt nu bij de drukker. Mensen die belangstelling hebben kunnen deze bestellen bij Piet Elzinga