Oud papier ophalen

Woensdagavond wordt het oud papier opgehaald. Van de ouders met kinderen op school wordt verwacht, dat zij meehelpen bij het ophalen. Het nieuwe rooster van helpers voor 2013 staat weer op site.
De opbrengst gaat voor de helft naar school, de rest naar de schoolbus en de verenigingen van dorpsbelang Reduzum, Idaerd en Friens.