Gesellige jûn by Fûgelwacht

De fûgelwacht hâldt freed 8 febrewaris har jierlikse gesellige jûn. Eltsenien is wolkom. Heikie Hoeksma fan de Harkema sil dia’s sjen litte mei in fleurich praatsje en plaatsje oer flora, fauna en de greidefûgels yn’t bysûnder.