Himmeldagen

Op 15 en 16 maart is het weer HIMMELDEI. Samen met alle dorpsgenoten wil Doarpsbelang dat Reduzum weer schoon en opgeruimd is. De kinderen van de Trije Doarpen Skoalle gaan op 15 maart het deel om school en het sportveld opruimen.
Wordt u gevraagd om mee te helpen zeg dan niet te snel nee, maar help mee.