Vakantie met zorg

Soms is het voor mensen lastig om op vakantie te kunnen. Voor één-ouder gezinnen of mensen die geïsoleerd zijn en die eigenlijk eens een keer op vakantie zouden moeten. De diaconie kan hierin voor financiële ondersteuning zorgen.
Zou u zelf wel eens graag weer op vakantie willen of kent u iemand die dit graag zou willen, aarzel dan niet en kom langs om informatie.