In skouderklopke

Jûn nei ôfrin fan de jeugdfederaasje ôfdielingkompetysje binne der in soad bern dy’t mei in priis nei hûs gean. 21 fan harren ferstjinje as 1e priiswinners ek nochris in moaie krâns. Foar it meitsjen fan dizze kransen stiet altiten in hiele ploech frijwilligers klear.
Soks fertsjinnet in skouderklopke