Keninklike besite talintendei

It is hast sa fier! Sneon 15 juny om 12:30 wurdt it keninklik pear ferwachte yn de prinsetún. Dernei folget in rûnrit mei de ‘koets’ troch de haadstrjitte en bangmastrjitte om úteindlik de talintedei te iepenjen op de Terp oan de Legedyk.
Op de talintedei is der foar elk wat te rêden. U.o. komt Piter Wilkens te spyljen.