Meldpunt Dorpsbelang

Bij de gemeente is er een meldpunt voor zaken/klachten ( b.v.losse stoeptegels, slecht groenonderhoud)over de openbare ruimte in Reduzum. Het is niet de bedoeling dat inwoners zelf bellen maar dit via het meldpunt doen.
Dit werkt sneller en is voor de gemeente ook duidelijker. Via dit coördinatiepunt zorgt Ineke de Leeuw, Master Gorterstrjitte 13, tel. 601694 dat alles bij gemeentelijke meldingenlijn komt.