Na de fakânsje party

De aktiviteitenkommisje organisearret sneontejûn 17 augustus in na-de-fakansje-party. Oan de âlde haven kinne jim ûnder it genot fan in hapke en in drankje efkes byprate oer jim fakânsje. Jong en âld kin dan ek oer it wetter rinne mei wetterrinballen as op paddleboards.