Graverij op’e iisbaan

Yn Reduzum binne twa manlju drok dwaande op in stik lân. It doch bliken dat se alfêst dwaande binne mei it tarieden fan de iisbaan. Der moat noch wat yn ‘e reparaazje. En wa’t dat feroarsaakt hat. Besjoch de reportaazje fan Omrop Fryslân