Iepen hûs TDS

Op freedtemoarn 11 oktober is elk wolkom op skoalle om by de lessen en aktiviteiten fan de bern te wêzen. Skoalle docht dat dit jier yn stee fan de iepen lessen. De doarren fan skoalle stean fanôf 8.15 oant 11.30 iepen foar alle belangstellenden.