Jelle B. ferrast Frienzers

Mei in spesjaal ynlast konsert ferraste Jelle B. sneon de Frienzer bern by har ├║tstapke. It jeugdwurk fan Friens hie in r├╗nlieding regele nei de nije melkrobot fan Abe en Hilly. Dat Jelle B. hjir kaam, wie foar elk in ferrassing.