Oproep voor (oud)medewerkers “De Boarnsterstim”

De Lokale Omroep De Boarnsterstim houdt met ingang van 1 januari 2014 op te bestaan. Dit heeft alles te maken met de gemeentelijke herindeling. Vandaar dat De Boarnsterstim op 28 en 29 december aanstaande voor de laatste keer zal gaan uitzenden.
Daarvoor zijn ze op zoek naar oud medewerkers van deze lokale omroep in Boarnsterhim.